Tunaikan Zakat Penghasilan

Zakat penghasilan Tahukah kamu apa makna dari zakat penghasilan itu? Zakat penghasilan ialah bagian yang wajib dikeluarkan atas harta yang dimiliki yang berasal dari penghasilan rutin dari pekerjaan yang sesuai dengan syariah. Kadar zakat penghasilan sebesar 2,5%. Nishab zakat penghasilan senilai 85 gram emas pertahun. Tunaikan Zakat penghasilan yang wajib dizakati adalah penghasilan bersih setelah […]

Tunaikan Zakat Penghasilan Read More »